Uyum Doğrulama Mühendisliği (CVE)

EASA Part-21 kapsamında Tasarım Organizasyonlarında (DOA) Tasarım Güvence Sistemi (DAS) 3 temel bileşenden oluşmaktadır. Bunlar;

 • Tasarım Fonksiyonu (Tasarım Mühendisleri)
 • Bağımsız Doğrulama Fonksiyonu (Uyum Doğrulama Mühendisleri)
 • Bağımsız Sistem İzleme Fonksiyonu (Denetçi)

Bu yazımızda Uyum Doğrulama Mühendislerinin (Compliance verification Engineer – CVE) görev ve sorumluluklarını, atanma kriterlerini ve eğitim gerekliliklerinden bahsedeceğiz.

UDM Görev ve Sorumlulukları;

 • Sertifikasyon Temelinin oluşturulması
 • Tip Sertifikasyon / Değişiklik / Tamir sürecinin yürütülmesi
 • Uyumun bağımsız bir gözle onaylanması
 • Sürekli Uçuşa Elverişlilik konularının takibi ve sürdürülmesi

UDM Atanma Kriterleri;

 • Part-21 içerisinde net bir gereklilik bulunmamasına rağmen tasarım, uyum doğrulama ve uçuşa elverişlilik konularında tecrübeli ve yetkin olan kişilerin atanması beklenmektedir.

UDM Eğitim Gereklilikleri;

Genel olarak aşağıdaki eğitimleri almış olması beklenir;

 • Part-21 eğitimi
 • Detaylı Tasarım Organizasyonu Onayı (DOA) eğitimi
 • Alanıyla ilgili teknik/özel eğitimler (Ör: Yapısal UDM – Malzeme Bilgisi, Uçak Yapıları, Kompozit yapılar, vb.)

Ayrıca bakınız;

EASA sık sorulan sorular;

What are the expectations of the Agency in respect to the appointment of CVEs?