Uyum Doğrulama Mühendisliği (CVE)

EASA Part-21 kapsamında Tasarım Organizasyonlarında (DOA) Tasarım Güvence Sistemi (DAS) 3 temel bileşenden oluşmaktadır. Bunlar;

  • Tasarım Fonksiyonu (Tasarım Mühendisleri)
  • Bağımsız Doğrulama Fonksiyonu (Uyum Doğrulama Mühendisleri)
  • Bağımsız Sistem İzleme Fonksiyonu (Denetçi)

Bu yazımızda Uyum Doğrulama Mühendislerinin (Compliance verification Engineer – CVE) görev ve sorumluluklarını, atanma kriterlerini ve eğitim gerekliliklerini irdeleyeceğiz.