CS-27 ve CS-29 Nedir?

CS-27: Azami kalkış ağırlığı 3175 kg ve altında olan küçük helikopterlerin teknik ve operasyonel gerekliliklerini içeren sertifikasyon şartnamesidir.

CS-29: Azami kalkış ağırlığı 3175 kg’dan fazla olan büyük helikopterlerin teknik ve operasyonel gerekliliklerini içeren sertifikasyon şartnamesidir. Bu tip helikopterler de kendi arasında iki gruba ayrılmaktadır.

Grup A: AKA 9172 kg’dan fazla olanlar ve Grup B: AKA 9172 kg’dan az olanlar.

CS-27 / CS-29 Eğitiminin içeriği nedir?

EASA tarafından yayımlanmış CS-27 ve CS-29 kapsamında yine EASA Panel uzmanları tarafından hazırlanan eğitimin içeriği aşağıdaki şekildedir;

 1. Introduction
 2. Cabin Safety
 3. Floatation & Ditching
 4. Instructions for Continued Airworthiness (ICA)
 5. Maintenance Review Board (MRB)
 6. Operational Suitability Data (OSD)
 7. MMEL
 8. Avionics
 9. Environmental Control System & Icing
 10. Software
 11. Airborne Electronic Hardware
 12. Flight Test
 13. Structures (General, Critical Parts, External Loads, etc)
 14. Hydromechanical
 15. System Safety Methods
 16. Transmission
 17. Electrical Systems
 18. Powerplant