EASA Part-21 Initial Airworthiness Certification of Products

SHY-21 Nedir?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sivil hava araçlarının ve parçalarının tasarımı ile üretimi ile ilgili düzenlemeleri içeren yönetmeliktir.

SHT-21 Nedir?

SHY-21 yönetmeliğinde belirtilen hükümleri detaylandıran, kuruluşların ve ürün/parçaların gerekliliklerini belirleyen, uyulması gereken süreçleri ve verilecek onayları açıklayan alt mevzuattır.

SHY-21 / SHT-21 kapsamında hangi yetkiler alınabilir?

SHY-21 / SHT-21 kapsamında aşağıdaki yetkiler alınabilmektedir.

 1. Kuruluş Onayları
  • Tasarım Organizasyonu Onayları (TOO veya A-TOO)
  • Üretim Organizasyonu Onayları (ÜOO veya Altbölüm F)
 2. Ürüne yönelik Onaylar
  • Tip Sertifikası (Hava aracı, motor ve pervane için)
  • Teknik Standart Usulleri Yetkisi (Parça ve cihazlar için)
  • İlave Tip Sertifikası, Değişiklik ve Tamir tasarımı onayları

SHT-21 / Part-21 Eğitimin içeriği nelerden oluşmaktadır?

EASA/SHGM tarafından yayımlanmış Part-21 Eğitimi detaylı ve örnekli şekilde anlatılmaktadır. Eğitimin içeriği aşağıdaki şekildedir;

 • Genel Bilgiler (ICAO, SHGM, EASA, SHY-21, SHT-21, vb.)
 • Altbölüm A Genel Hükümler
 • Altbölüm B Tip Sertifikaları
 • Altbölüm D Tip Sertifikalarına Gelen Değişiklikler
 • Altbölüm E İlave Tip Sertifikaları
 • Altbölüm F ÜOO olmadan Üretim
 • Altbölüm G Üretim Organizasyonu Onayı (ÜOO)
 • Altbölüm H Uçuşa Elverişlilik Sertifikaları
 • Altbölüm I Gürültü Sertifikaları
 • Altbölüm J Tasarım Organizasyonu Onayı (TOO)
 • Altbölüm K Parça ve Cihazlar
 • Altbölüm M Tamirler
 • Altbölüm O Teknik Standart Usulleri (TTSU)
 • Altbölüm P Özel Uçuş İzni
 • Altbölüm Q Ürün, parça ve teçhizatın tanımlanması