SHGM Tip Sertifikasyon süreci ile ilgili eğitimin içeriği aşağıdaki şekildedir;

 1. Tip Sertifikasyonu nedir?
 2. Tip Sertifikasyonu ve ICAO/EASA/SHGM
 3. Tip Sertifikasyonu ve Çevresel Şartlar
 4. Tip Sertifikasyon Süreci
  • Yönetim ve Organizasyon
  • Ekip Oluşturma ve Panel yapısı
  • Başvuru
  • Tip Sertifikasyon Temelinin oluşturulması
  • Uyum Gösterim Yöntemleri ve Testler
  • Sertifikasyon Gözden Geçirme Maddeleri (CRI)
  • Nihai Rapor
  • Tip Sertifikası, Tip Sertifikası Veri Sayfası (TCDS) ve Gürültü Sayfası (TCDSN)
 5. Tip Sertifikasına yapılacak değişikliklerin onayı
 6. Özel Uçuş İzni Verilmesi
 7. Sürekli Uçuşa Elverişlilik
 8. Tip Validasyonu