EASA / SHGM POA Process (Part-21G)

SHGM SHT-21 Altbölüm G / EASA Part-21G kapsamında verilen eğitimin içeriği aşağıdaki şekildedir;

 1. Havacılık Otoriteleri (ICAO, SHGM, EASA, vb.) 
 2. Havacılık mevzuatı (Part-21, SHT-21)
 3. SHT-21 Genel Hükümler
 4. Altbölüm G ve Üretim Süreci
 5. Başvuru, Uygunluk ve Onay
 6. Elkitabı ve Prosedürler
 7. Personel, Yetkinlik, Tesis
 8. Veriler
 9. Onay Şartları ve İmtiyazlar
 10. Sorumluluklar
 11. Onay Gereksinimleri
 12. Markalama
 13. Örnek Çalışma
 14. Kısa Sınav