EASA / SHGM POA Process

SHGM SHT-21 Altbölüm G kapsamında üretim onayı almak isteyen kuruluşlara yönelik eğitimin içeriği aşağıdaki şekildedir;

 1. Giriş (SHGM, EASA, SHT-21)
 2. Başvuru ve Onay Süreci
 3. Uygunluk
 4. Organizasyon & Personel
 5. Elkitabı ve Prosedürler
 6. Sorumluluklar
 7. Onaylayıcı Personel (CS)
 8. Kabiliyet Listesi
 9. Onaylı Tasarım Verisi
 10. Denetim & Bulgular
 11. SHGM Form 1
 12. Örnek Çalışma
 13. Kısa Sınav