SHGM SHT-21 Altbölüm J / EASA Part-21J kapsamında verilen eğitimin içeriği aşağıdaki şekildedir;

 1. Giriş (SHGM, EASA, SHY-21, SHT-21)
 2. Tip Sertifikaları
 3. Uçuşa Elverişlilik
 4. Tasarım Kabiliyetinin Gösterimi
 5. TOO ve Alternatif TOO Nedir?
 6. Uygunluk
 7. Organizasyon & Personel
 8. Sorumluluklar
 9. Uyum Doğrulama
 10. Elkitabı ve Prosedürler
 11. Başvuru ve Onay Süreci
 12. Denetimler & Bulgular
 13. Örnekler
 14. Kısa Sınav