Uçuşa Elverişlilik nedir?

Uçuşa Elverişlilik, hava aracının (uçak, helikopter, balon, vb.) ve tüm parçalarının onaylanmış tip sertifikasına uygun olması ve emniyetli şekilde çalışmasıdır.

Sürekli Uçuşa Elverişlilik nedir?

Bir hava aracının tasarlanıp üretilmesinden sonra operasyonu (ömrü) boyunca tip sertifikasında belirtilen şartlara uygun şekilde uçuş elverişliliğinin devam etmesidir.

Ülkemiz tescilindeki hava araçları için SHGM tarafından SHY-M ve SHT-M mevzuatı yayımlanmış ve sürekli uçuşa elverişlilik sorumluluğunun nasıl ve ne şekilde olacağına dair kurallar belirlenmiştir. Ayrıca, SHY-M ile bağlantılı olarak SHY-145 (Bakım Kuruluşları), SHY-147 (Bakım Eğitimi Kuruluşları) ve SHY-66 (Hava aracı Bakım Personeli) yönetmelikleri bulunmaktadır.

Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu nedir?

Tip sertifikasına uygun şekilde üretilmiş her bir hava aracına ilgili otorite tarafından Uçuşa Elverişlilik Sertifikası düzenlenir. Hava aracının ömrü boyunca da tescil edildiği ülkenin mevzuatına göre sürekli kontroller/denetimler gerçekleştirilmekte ve sertifika geçerlilik tarihi yenilenmektedir ya da uzatılmaktadır. Genel olarak hava aracının uçuşa elverişlilik belgesini alma işlemlerine Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu denir ve Tip Sertifikasyonu işleminden farklı ama yukarıda da belirtildiği şekilde Tip Sertifikasına bağlı işlemlerdir.

Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Kuruluşu nedir?

Hava araçlarına uçuşa elverişlilik sertifikası düzenlenmesinden ve hava aracının faaliyette bulunduğu süre boyunca sürekli uçuşa elverişliliğinin sağlanması için gereken bakım sisteminin kurulmasından sorumlu kuruluşlara Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Kuruluşu (SYK) denir. Bu kuruluşlar, SHY-M ve SHT-M mevzuatı gereklilikleri yerine getirmesi halinde SHGM tarafından onaylanmak zorundadırlar. Aksi takdirde, hava aracını işletemez ve uçuramazlar.

SHY-M kapsamında verilen danışmanlık ve eğitimler nelerdir?

  • SHY-M mevzuat eğitimi
  • Kuruluş ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş eğitimler
  • Hava aracı ithal ve ihraç işlemleri
  • Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Kuruluşu (SYK) için organizasyon oluşturulması
  • Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Elkitabı (SEK) ve prosedürlerinin hazırlanması
  • SHGM denetimlerine hazırlık
  • İç ve dış denetimler
  • Bulgu kapatmalarına yönelik danışmanlık