AS9100 / ISO 9001

Savunma, Havacılık ve Uzay kuruluşlarına yönelik Kalite Yönetim Sistemi (AS9100) eğitimin içeriği aşağıdaki şekildedir.

 • Giriş (ISO9001 ve AS9100)
 • Tanımlar
 • Durum
  • Kuruluşunuzun durumunun anlaşılması
  • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini netleştirilmesi
  • Kalite yönetim sisteminizin kapsamını tanımlanması
  • KYS geliştirmek ve dokümanların oluşturulması
 • Liderlik
  • Kalite ve müşterilere odaklanarak liderlik
  • Uygun bir kalite politikası oluşturarak liderlik
  • Rolleri ve sorumlulukları tanımlayarak liderlik
 • Planlama
  • Riskleri yönetmek ve fırsatları ele almak için eylemlerin tanımlanması
  • Kalite hedeflerinin belirlenmesi ve bunları gerçekleştirmek için planların geliştirilmesi
  • Kalite yönetim sisteminizdeki değişikliklerin planlanması
 • Destek
  • Gerekli kaynakların sağlanması
  • İnsanların yetkin olmasının sağlanması
  • İnsanların nasıl yardımcı olabileceğinin açıklanması
  • İletişimin yönetilmesi
  • Dokümanların kontrol edilmesi
 • Operasyonlar
  • Operasyonel süreçlerin geliştirilmesi, uygulanması ve kontrol edilmesi
  • Ürün ve hizmet gereksinimlerinin belirlenmesi ve belgelenmesi
  • Ürün ve hizmetler tasarlamak ve geliştirmek için bir süreç oluşturulması
  • Harici süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi
  • Üretim ve hizmet sağlama faaliyetlerinin yönetimi ve kontrol edilmesi
  • Ürün ve hizmet çıkışını kontrol etmek için düzenlemelerin uygulanması
  • Uygun olmayan çıktıların ve yapılan işlemlerin denetlenmesi
 • Değerlendirme
  • KYS performansını izleme, ölçme, analiz etme ve değerlendirme
  • Uyumluluğu ve performansı incelemek için iç denetimler
  • Yönetim değerlendirmelerinin yapılması ve sonuçları belgeleme
 • Geliştirme
  • İyileştirme fırsatlarının belirlenmesi ve iyileştirmeler yapılması
  • Uygunsuzlukların kontrolü ve uygun düzeltici önlemlerin alınması
  • KYS’nizin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin artırılması
 • Örnek çalışmalar ve uygulamalar