Hava Aracı Bakımı nedir?

Hava aracının (uçak, helikopter, balon, vb.) ve tüm parçalarının onaylanmış tip sertifikasına uygun olması ve emniyetli şekilde çalışması için, başka bir deyişle sürekli uçuşa elverişliliğinin sağlanması için yapılan bakım faaliyetleridir.

Ülkemiz tescilindeki hava araçlarına bakım yapılabilmesi için SHGM tarafından SHY-145 ve SHT-145 mevzuatı yayımlanmış ve bakım işlemlerinin nasıl ve ne şekilde olacağına dair kurallar belirlenmiştir. Ayrıca, SHY-145 ile bağlantılı olarak SHY-147 (Bakım Eğitimi Kuruluşları) ve SHY-66 (Hava aracı Bakım Personeli) yönetmelikleri bulunmaktadır.

SHY-145 kapsamında verilen danışmanlık ve eğitimler nelerdir?

  • SHY-145 mevzuat eğitimi
  • Kuruluş ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş eğitimler
  • Bakım Kuruluşu için organizasyon oluşturulması
  • Bakım Kuruluşu Elkitabı (BEK) ve prosedürlerinin hazırlanması / incelenmesi
  • Hat Bakım ve Üs Bakım yetkilerinin alınmasına yönelik işlemler
  • Altyüklenici/ tedarikçi seçimleri ve denetlemeleri
  • SHGM denetimlerine hazırlık
  • İç ve dış denetimler
  • Bulgu kapatmalarına yönelik danışmanlık