Bakım Eğitimi Kuruluşu nedir?

Hava araçlarına bakımı gerçekleştirecek personele yönelik eğitim vermeye yetkili kuruluşlara Bakım Eğitim Kuruluşu denilir.

Ülkemizde hava aracına bakım yapacak teknisyenlerin yetiştirilmesi ve eğitimlerinin verilebilmesi için SHGM tarafından SHY-147 ve SHT-147 mevzuatı yayımlanmıştır. Ayrıca, SHY-147 ile bağlantılı olarak SHY-145 (Bakım Kuruluşları) ve SHY-66 (Hava aracı Bakım Personeli) yönetmelikleri bulunmaktadır.

SHY-147 kapsamında verilen danışmanlık ve eğitimler nelerdir?

  • SHY-147 mevzuat eğitimi
  • Kuruluş ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş eğitimler
  • Bakım Eğitimi Kuruluşu için organizasyon oluşturulması
  • Bakım Eğitimi Kuruluşu Açıklamalar Dokümanını (BEKAD) ve prosedürlerinin hazırlanması / incelenmesi
  • Eğitici seçimleri
  • SHGM denetimlerine hazırlık
  • İç ve dış denetimler
  • Bulgu kapatmalarına yönelik danışmanlık