Havacılıkta Sistem Mühendisliği, Gereksinim Mühendisliği ve Sistem Emniyet Analizleri

Sistem mühendisliği, karmaşık sistemlerin ya da bu sistemleri oluşturan alt sistemlerin tasarımını, üretimini ve bakımını, zaman ve maliyet kısıtlarını da göz önünde bulundurarak, gerçekleştirmek amacını taşır. Günümüz dünyasında, karmaşık sistemler genellikle teknik, biyolojik, sosyolojik, çevresel endüstriyel, politik, finansal ve ekonomik sistemlerden en az birkaçının bir bileşkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sistem mühendisliği programları, işlevsel olarak tek ve bütün bir birim olan bu karışık sistemlerin analizi için gerekli tüm temel kavram, araç ve metotları öğrenciye sunar. Farklı disiplinlerden çeşitli yöntemleri bir arada kullanabilen sistem mühendisliği programlarını en temel araçlarından bir tanesi de bilgisayarlardır. Sistem mühendisleri çok farklı alanlarda faaliyet gösteren kurumlar içinde oldukça farklı birim ve kademelerde (üretim, planlama, kontrol, yönetim gibi) görev alabilirler. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Sistem_m%C3%BChendisli%C4%9Fi)

Havacılıkta Sistem Emniyeti, Gereksinim Mühendisliği ve Sistem Emniyet Analizi hakkındaki kaynak kitaplar.

  • FAA tarafından hazırlanmış olan Sistem Emniyeti elkitabı için tıklayınız.
  • FAA tarafından hazırlanmış Sistem Mühendisliği Elkitabı için lütfen iletişime geçiniz veya tıklayınız.
  • FAA Gereksinim Mühendisliği elkitabı için tıklayınız.
  • NASA tarafından yayımlanmış Sistem Mühendisliği elkitabı için tıklayınız.