Aero Dictionary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y
There are currently 32 names in this directory beginning with the letter F.
FAA
Federal Havacılık İdaresi

FADEC
Full Authority Digital Engine Control. Dijital motor kontrol ünitesi.

Failure
Hata. Fault. an occurrence which affects the operation of a component, part, or element such that it can no longer function as intended.

fairing
kaplama

Fault
Hata. Failure. an occurrence which affects the operation of a component, part, or element such that it can no longer function as intended.

Faydalı yük
Hava aracının taşıyabileceği azami ağırlık ile hava aracının boş ağırlığı arasındaki fark. Bknz. Useful load

FDR
Flight Data Recorder. Uçuş Bilgileri Kayıt Cihazı.

Ferry flight
Bir hava aracının yolcu ve yük taşımaksızın uçurulması

FH
Flight Hour. Uçuş saati. Uçağın taksi yapıp havalanması ile tekrar yere inip kapıya yanaşması arasındaki geçen süre. ICAO definition: ...from the moment the aircraft is pushed back from the gate or starts taxiing from its parking stand for take-off to the moment it comes to a final stop at a gate or parking stand after landing); also known as block time.

FHA
Functional Hazard Analysis. Fonksiyonel Tehlike Analizi.

Fire-resistant
Yanmaya dayanıklı. With respect to materials, components and equipment, means the capability to withstand the application of heat by a flame, as defined for ‘Fireproof’, for a period of 5 minutes without any failure that would create a hazard to the aircraft.

Fireproof
Yanmaz. Ateşe dayanıklı. With respect to materials, components and equipment, means the capability to withstand the application of heat by a flame, for a period of 15 minutes without any failure that would create a hazard to the aircraft.

Fixed Pitch Propeller
Sabit açılı pervane. a propeller, the pitch of which cannot be changed, except by processes constituting a workshop operation.

Flame resistant
Aleve dayanıklı. not susceptible to combustion to the point of propagating a flame, beyond safe limits, after the ignition source is removed.

Flammable
Yanıcı, alev alabilir.

Flaperon
Uçak kanatlarında hem flap hem de kanatçık (aileron) vazifesi gören kontrol yüzeyidir.

Flash resistant
Hemen parlamayan.

Flight
Uçuş

Flight Crew
Uçuş Ekibi

Flight plan
Uçuş planı

Flight Test
Uçuş Testi. Hava aracının Tip Sertifikası almadan önce yaptığı ve tasarımın doğrulanması amacıyla yapılan uçuşlardır.

Flight Training Organization
Uçuş Eğitim Organizasyonu

Flutter
Uçağın dış uçucu yüzeylerinde meydana gelen ve uçağın kırım yaşamasına yol açabilen kararsız-rastgele titreşimlerdir.

FMEA
Failure Modes and Effects Analysis. Hata türleri ve etkileri analizi.

FMECA
Failure Mode, Effects and Criticality Analysis. Hata türleri, etkileri ve kritikliği analizi;

FMEDA
Failure modes, effects, and diagnostic analysis. FMEDA handles random hardware failures.

Form 1
EASA ve SHGM sisteminde üretim ya da bakım sonrası parçanın/cihazın uygunluğunu gösteren ve Onaylayıcı personel tarafından imzalanan belge.

FSIMS
Flight Standards Information Management System (FAA)

FTO
Flight Test Orgnisation. Uçuş Test Organizasyonu/Kuruluşu.

Fuel Flow
Yakıt Akışı

Fuel Tank Level Indicator
Yakıt Tankı Seviye Göstergesi

Fuselage
Uçak gövdesi, gövde. Airframe.