Aero Dictionary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y
There are currently 15 names in this directory beginning with the letter O.
Occurrence
Olay, hadise.

Occurrence Reporting
Olay Bildirimi. ‘Occurrence’ means any safety-related event which endangers or which, if not corrected or addressed, could endanger an aircraft, its occupants or any other person and includes in particular an accident or serious incident.

ODA
Organization Designation Authorization. (FAA)

Oil Press
Yağ basıncı

Oil Temperature
Yağ ısısı/sıcaklığı.

OJT
İngilizce "On the job training" ifadesinin kısaltılmış halidir. İşbaşı eğitim.

On the job training
İşbaşı eğitim

Onaylayıcı Personel
Bakım veya Üretim kuruluşu içerisinde yapılan faaliyetleri bağımsız gözle kontrol edip çıkan ürün ya da parçaya uygunluk belgesi (Form 1) verebilen personeldir.

Onaylı Veri
Tasarım kuruluşu tarafından veya SHGM tarafından onaylanmış tasarım verisi.

Onaysız Veri
Tasarım kuruluşu tarafından veya SHGM tarafından henüz onaylanmamış tasarım verisi.

OPA
Optionally piloted aircraft (FAA)

OPM
ODA Procedures Manual (FAA)

Order
Talimat

OSO
Operational Safety Objectives. Operasyonel Emniyet Hedefleri

Otorite
Havacılık kurallarını yayımlamak, onayları vermek, denetimleri yapmak ve gerektiğinde verilen onayları geri almaya ve ceza kesmeye yetkili kurum ya da kuruluşlardır. ICAO en üst havacılık otoritesi olup her devletin havacılık otoritesi ICAO mevzuatına uygun şekilde kendi iç mevzuatını yayınlar, uygular ve gerekliliklerini yerine getirir. Türkiye için sivil havacılık otoritesi SHGM'dir.