Aero Dictionary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y
There are currently 42 names in this directory beginning with the letter T.
TAI
Turkish Aerospace Industries, Inc.

Tail
Kuyruk

take-off
kalkış, kalkma.

TAS
True airspeed

TC
Type Certificate Bknz. Tip Sertifikası

TCAS
Traffic Alert and Collision Avoidance System. Trafik Uyarı ve Çarpışma Önleme Sistemi.

TCB
Type Certification Board

TCCA
Transport Canada Civil Aviation

TEK
Tasarım Organizasyonu (Kuruluşu) Elkitabı

Territory
Ülkenin hükümranlık alanında bulunan bölge

Test Flight
Test uçuşu. Hava aracının bakımdan çıktıktan sonra çeşitli konuların test edilmesi için yapılan uçuş. Bknz. Flight Test

Tethered
Bağlı

Third party insurance
3.şahıs sigortası.

THK
Türk Hava Kurumu

thrust
itme

THY
Türk Hava Yolları

TIA
Type Inspection Authorization (FAA)

Tip Kabulü
Hava aracı tipinin başka bir otoritece ilave gereklilik aranmaksızın otomatik olarak kabul edilmesi.

Tip Sertifikası
Ürünün (hava aracı, motor, pervane) tanımlanmış Tip Tasarımının, ilgili sertifikasyon şartnamelerine uygun olduğunu teyit eden ve otorite tarafından Tip Sertifikasyon süreci sonunda yayımlanan onay belgesidir.

Tip Sertifikasyonu
Hava aracı, motor veya pervaneye otoritelerden tarafından onay verilme sürecidir. Tip sertifikasyonu, uçağın ve tüm bileşen parçalarının (pervaneler, motorlar, kontrol istasyonları vb. dahil) tasarımının onay sürecidir. Tasarımın geçerli uçuşa elverişlilik, gürültü, yakıt havalandırma ve egzoz emisyon standartlarına uygun olduğunu gösterir.

Tip tasarımı
Bir hava aracı tipi için tasarım özellikleri. Belirli bir ürünün mühendislik tanımı. Tip Tasarımı aşağıdakilerden oluşur; a)Tip tasarımı aşağıdakileri içermelidir: 1)Uygulanabilir tip sertifikasyon temeli ve çevresel koruma gereksinimlerine uyumu gösterilen ürüne ait konfigürasyon ve tasarım özelliklerini tanımlamak için gerekli olan teknik resimler, şartnameler ile bu teknik resim ve şartnamelerin listesi; 2)Ürünün uygunluğunu güvence altına almak için gerekli olan, üretim ve montaj yöntemleri, malzemeler ve süreçler ile ilgili bilgiler; 3)Uygulanabilir sertifikasyon şartnamesinde tanımlandığı şekilde, sürekli uçuşa elverişlilik talimatlarının onaylanmış uçuşa elverişlilik sınırlamaları (Airworthiness Limitations) bölümü ve 4)Aynı tipte daha sonraki ürünlerin uçuşa elverişliliği ve ilgili olduğunda çevresel karakteristiklerinin belirlenmesine, mukayese yöntemiyle imkân verecek diğer gerekli veriler.

Tip Validasyonu
Hava aracı tipinin başka bir otoritece ilave gereklilikler ve incelemeler sonucunda doğrulanması.

TIR
Type Inspection Report. (FAA)

TR-TSO
Türkiye Teknik Standart Usulleri

Trainee
Eğitim gören kişi

Trainer
Eğitimi veren kişi, Eğitici, Eğitmen.

Training
Eğitim

Training Certificate
Eğitim Sertifikası

Transonic
Ses hızı civarındaki hızlara denir. Mach 0.8 - 1.2 olarak ifade edilir.

trim
ince ayar, düzeltme

True airspeed
Gerçek hava hızı. the airspeed of an aircraft relative to undisturbed air. True airspeed is equal to equivalent airspeed multiplied by (....)1⁄2

TSO
Technical Standard Order

TSOA
Technical Standard Order Authorization (FAA)

Türbülans
Hava boşluğu, kargaşa. Bir akışkanın hareket hâlindeki düzensizliğidir.

Turbulence
In fluid dynamics, turbulence or turbulent flow is fluid motion characterized by chaotic changes in pressure and flow velocity.Bknz. Türbülans

Turn and Slip Indicator
Dönüş-kayış göstergesi

TUSAŞ
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Bknz. TAI

Type Acceptance
Automatic acceptance of the aircraft type without any additional requirement by another authority. Bknz. Tip Kabülü

Type Certification
Bknz. Tip Sertifikasyonu. Type certification is the approval process of the design of the aircraft and all component parts (including propellers, engines, control stations, etc.). It signifies the design is in compliance with applicable airworthiness, noise, fuel venting, and exhaust emissions standards.

Type design
The design characteristics for an aircraft type. The engineering definition of a particular product (FAA) Bknz. Tip Tasarımı

Type Validation
Verification of aircraft type by another authority as a result of additional requirements and inspections. Bknz. Tip Validasyonu

Tyre
Lastik