Aero Dictionary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y
There are currently 20 names in this directory beginning with the letter I.
IAS
Indicated airspeed.

IATA
International Air Transport Association. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

ICA
Instructions for Continued Airworthiness. Sürekli Uçuşa Elverişlilik Talimatları (Bakım Programı, Uçuş Elkitabı, Parça Kataloğu, vb.)

ICAO
International Civil Aviation Organization (Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı) kısaltması. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Chicago Konvansiyonu’na imza atan 52 ülke tarafından, Birleşmiş Milletler kuruluş kararnamesinin 43. maddesine dayanarak 4 Nisan 1947 tarihinde kurulmuştur.

ICAO Annexes
ICAO tarafından yayımlanan ve taraf ülkelerin uyması zorunlu havacılık mevzuatı. Annex 1 Personnel Licensing Annex 2 Rules of the Air Annex 3 Meteorological Service for International Air Navigation Annex 4 Aeronautical Charts Annex 5 Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations Annex 6 Operation of Aircraft Annex 7 Aircraft Nationality and Registration Marks Annex 8 Airworthiness of Aircraft Annex 9 Facilitation Annex 10 Aeronautical Telecommunications Annex 11 Air Traffic Services Annex 12 Search and Rescue Annex 13 Aircraft Accident and Incident Investigation Annex 14 Aerodromes Annex 15 Aeronautical Information Services Annex 16 Environmental Protection Annex 17 Security: Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference Annex 18 The Safe Transport of Dangerous Goods by Air

icing
buzlanma

IFR
İngilizce "Instrument Flight Rules" tanımının kısaltılmış halidir. Aletli uçuş. Aletli uçuş veya IFR uçuş; uçak dışındaki görsel referanslarla uçuşun tehlikeli olduğu durumlarda; uçak içindeki cihazları, göstergeleri ve seyrüsefer yardımcılarını kullanarak gerçekleştirilen uçuş.

ILS
İngilizce "Instrument Landing System" ifadesinin kısaltılmış halidir. Aletli iniş sistemi.

IMC
İngilizce "instrument meteorological conditions" ifadesinin kısaltılmış halidir. Aletli uçuş meteorolojik koşulları.

Incident
Olay, hadise.

Indicated airspeed
Belirtilen hava hızı. the speed of an aircraft as shown on its pitot static airspeed indicator calibrated to reflect standard atmosphere adiabatic compressible flow at sea level uncorrected for airspeed system errors.

insurance
sigorta

international
uluslararası

international flight
uluslararası uçuş

IP
Issue Paper. Bknz. CRI

IPA
Implementation Procedures for Airworthiness

ISM
İngilizce "Independent System Monitoring". Bağımsız Sistem İzleme.

Issue
Yayın

IT
Information Technology

ITU
International Telecommunication Union. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği