Aero Dictionary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y
There are currently 76 names in this directory beginning with the letter S.
SACA
Safety Assessment of Community Aircraft. İşletmelerin kendi uçaklarına yaptıkları ramp denetlemesi

SAFA
Safety assessment of foreign aircraft. Yabancı hava araçlarının emniyet denetimi.

Safety
Emniyet

Safety Assurance
Emniyet Güvencesi

Safety Culture
Emniyet Kültürü

Safety Policy
Emniyet Politikası

Safety promotion
Emniyet Teşviki

SAIL
Specific Assurance and Integrity Level. Özel Güvence ve Bütünlük Düzeyleri

Sailplane
Planör. a heavier-than-air aircraft that is supported in flight by the dynamic reaction of the air against its fixed lifting surfaces, the free flight of which does not depend on an engine.

SANA
Safety Assessment of National Aircraft. Yerli hava araçlarına yapılan ramp denetlemesi

SB
Service Bulletin ifadesinin kısaltmasıdır. Bknz. Servis Bülten.

SC
Special Condition. Bknz. Özel Koşul

Seat
Koltuk

Seat Belt
Koltuk Kemeri

Security
Güvenlik

SEK
Sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi el kitabı

Sertifikasyon
Onaylama, tasdik.

Sertifikasyon Programı
Sertifikasyon süreci, temeli, ekibi, takvimi gibi bilgileri açıklayan ana dokümandır.

Sertifikasyon Şartnamesi
Hava aracı, ürün, parça ve cihazların "tasarım, malzeme, imal ekipmanı ve sürekli uçuşa elverişliliği" konusunda uyulması gereken "operasyonel uygunluk verisi" için gerekenler de dahil asgari standartların tümüdür.

Servis Bülten
Hava aracının üretilip servise verilmesinden sonra tasarımcı tarafından yayımlanan teknik doküman. Servis Bültenler; opsiyonel (tercihe bağlı), zorunlu, acil (ivedi) gibi isimler alabilmektedir.

SFAR
Special Federal Aviation Regulations (FAA)

SHGM
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

SHT
Sivil Havacılık Talimatı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan yönetmelikler için detay bilgiler içeren ve uygulanması zorunlu mevzuattır.

SHT-145
Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Talimatı

SHT-147
Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Talimatı

SHT-21
Hava Aracı ve ilgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Talimatı

SHT-66
Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Talimatı

SHT-66U
ULUSAL HAVA ARACI BAKIM LİSANSI TALİMATI

SHT-7
Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Talimatı.

SHT-İHA
İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı

SHT-M
Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Talimatı

SHT-MEL/MMEL
TEMEL ASGARİ TEÇHİZAT LİSTESİ (MMEL) İLE ASGARİ TEÇHİZAT LİSTESİ (MEL) USUL VE ESASLARI TALİMATI

SHT-OPS
Uçakla Ticari Hava Taşıma İşletmeciliği Operasyon Usul ve Esasları Talimatı

SHT-SMS
Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Talimatı

SHY
Sivil Havacılık Yönetmeliği Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan, kanundan gelen yetki ve gereklilikleri açıklayan ve uygulanması zorunlu mevzuattır.

SHY-145
Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği

SHY-147
Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliği

SHY-21
Hava Aracı ve ilgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği

SHY-66
Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Yönetmeliği

SHY-6A
Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği

SHY-6B
Genel Havacılık Yönetmeliği

SHY-6C
Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği

SHY-M
Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği

SHY-SMS
Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği

Small aeroplane
Küçük uçak. Azami kalkış ağırlığı 5700 kg altı olan uçaklar.

SMS
Safety Management System. Emniyet Yönetim Sistemi.

SoC
Statement of Compliance. Uyum Bildirimi.

SoD
State of Design. ICAO tarafından tanımlanmış "Tasarım Ülkesi" tanımı.

SoM
State of Manufacture

SoR
State of Registry. ICAO tarafından tanımlanmış "Tescil Ülkesi".

SORA
Specific Operations Risk Assessment. Özel Kategori İHA'lar için risk değerlendirme metodu.

spar
kanat kirişi

SRM
Structural Repair Manual. Yapısal Tamir Elkitabı.

SSA
System Safety Assessment. Sistem Emniyet Değerlendirmesi.

SSCP
Subject Specific Certification Plan (FAA)

SSP
State Safety Program. Havacılıkta emniyetin geliştirilmesini hedefleyen Devlet Emniyet Programı.

stability
istikrar, kararlılık.

stabilizer
dengeleyici yüzeyler.

Stall
In fluid dynamics, a stall is a reduction in the lift coefficient generated by a foil as angle of attack increases. Bknz. Perdövites

State Aircraft
Devletin askeri, güvenlik ve gümrük hizmetlerinde kullandığı hava araçları. Bu tip hava araçları sivil havacılık kurallarına tabi değildir.

State of Design
Tasarım Ülkesi. The State (country) having jurisdiction over the organisation responsible for the Type Design of an aircraft.

State of Manufacture
İmalat Ülkesi. The State having jurisdiction over the organization responsible for the production, final assembly, and final determination of airworthiness of the product or article, including those entities who are not ICAO contracting States

State of Registry
Tescil Ülkesi. The State on whose register the Aircraft is entered.

STC
Supplemental Type Certificate. Bknz. İlave Tip Sertifikası

STIR
Supplemental type inspection report (FAA)

STOL
Short Take-Off and Landing. Kısa mesafede Kalkış ve İniş.

sUAS
Small Unmanned Aircraft Systems. Küçük İHA Sistemleri.

Subcontractor
Alt yüklenici

Subsonic
Subsonik. Ses hızı altındaki hıza denir. Mach 0 - 0.8 olarak ifade edilir.

Supersonic
Süpersonik. Ses hızının üstündeki hızlara denir. Genelde Mach 1.2 - 5.0 olarak ifade edilir.

Supplier
Tedarikçi

Sürekli Uçuşa Elverişlilik
Bir hava aracının tasarlanıp üretilmesinden sonra operasyonu (ömrü) boyunca tip sertifikasında belirtilen şartlara uygun şekilde uçuş elverişliliğinin devam etmesidir.

Sustainability
Sürdürülebilirlik

SW
Software

SYK
Sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi kuruluşunu

System
Sistem. Birlikte çalışan parçaların bütünü.