Aero Dictionary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y
There are currently 18 names in this directory beginning with the letter U.
UAM
Urban Air Mobility. Move+Ability= Mobility. Kentsel Hava Hareketliliği. Kentsel havayolu ulaşım sistemleri.

UAS
Unmanned Aircraft Systems. Bknz. İHA

UAV
Unmanned Air Vehicle. İnsansız Hava Aracı

Uçak
Tayyare. Sabit kanatlı hava aracıdır. Hava akımının başta kanatlar olmak üzere kanat profilli parçaların alt ve üst yüzeyleri arasında basınç farkı oluşturması sayesinde havada tutunarak yükselebilen, ilerleyebilen motorlu bir hava taşıtıdır.

Uçan araba
Hem hava aracı hem de kara aracı olabilen hibrit araçlardır. Bknz. https://en.wikipedia.org/wiki/Flying_car

Uçan Taksi
Hem hava aracı hem de kara aracı olabilen hibrit araçlardır. Bknz. https://en.wikipedia.org/wiki/Flying_car

Uçuşa elverişlilik
Hava aracının "tip tasarımına" uygun olması ve emniyetli bir şekilde uçabilmesi durumuna denir. An aircraft is airworthy "when it meets its type design and is in a condition for safe operation" [FAA, 1998]

Uçuşa Elverişlilik Belgesi
Hava aracının onaylı Tip Sertifikasına uygun olduğunu gösteren belgedir.

Uçuşa Elverişlilik Direktifi
Hava aracının yeniden uçuşa elverişli olabilmesi adına otoriteler tarafından yayımlanan ve uygulanması zorunlu olan talimatlardır. Bu direktifleri, hava aracının üreticisinin bulunduğu otorite yayımladığı gibi hava aracının tescil edildiği ülke otoritesi de yayımlayabilir.

Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu
Hava aracına onaylı tip sertifikasına uygun şekilde Uçuşa Elverişlilik Sertifikası verilme işlemidir.

UDM
Bknz. Uyum Doğrulama Mühendisi

ULA
Ultra Light Aircraft

ULD
İngilizce "Unit Load Devices" ifadesinin kısaltılmış halidir. Birim yükleme araçları.

Urban Air Mobility
Kentsel Hava Taşımacılığı. Urban Air Mobility (UAM) envisions a safe and efficient aviation transportation system that will use highly automated aircraft that will operate and transport passengers or cargo at lower altitudes within urban and suburban areas. UAM will be composed of an ecosystem that considers the evolution and safety of the aircraft, the framework for operation, access to airspace, infrastructure development, and community engagement.

Useful load
Faydalı yük. Brüt ağırlık ile temel boş ağırlık arasındaki fark. The difference between the gross weight and the basic empty weight is referred to as useful load. It includes the flight crew, usable fuel, drainable oil, if applicable, and payload.

UTM
Unmanned Aircraft System Traffic Management (UTM). İHA Sistemleri Trafik Yönetimi.

Uygulanabilir veri
Onaylı veya onaysız veri

Uyum Doğrulama Mühendisi
Tasarım Kuruluşu içerisinde gerçekleştirilen tasarım faaliyetlerinin ilgili gereksinimlere uygunluğunu bağımsız gözle kontrol edip onaylayan personeldir.